JOIN

JOIN

 

AIATATUA

YOUR RIGHTS

WHY WORKERS JOIN THE UNION:

Get support – we have union organisers and lawyers in Samoa and New Zealand who can represent you.

Know your rights – we will run education sessions for members on minimum entitlements and legal protections.

Voice of fairness in the workplace – if you join with other workers then you will have more say at work, in your industry and in your community.

Fair days’ pay for a fair days’ work – collective bargaining is one of the key ways in which Samoa First Union members can work together to improve their living standards and the quality of working life.

 

Mafuaaga e resitala ai tagata faigaluega i Iuni

Fesoasoani – e iai faatonu, o loia a Iuni faigaluega I Samoa ma Niu Sila e mafai ona tulai ma fesoasoani malosi mo oe ni faafitauli ma lou fale faigaluega.

Mo le silafia o ou aia tatau – o le a faapea ona faia ni aoaoga mo le silafia o aiatatau ma ni faamanuiaga e te agavaa iai mai lou fale faigaluega.

Faaleina o lau aia tatau I lou fale falefaigaluega – a e resitala faatasi ai ma isi ou uso a faigaluega o le a faapea ona amanaia sou finagalo e lou falefaigaluega aemaise le lautele o tagata.

Galuega faatino I aso taitasi – o le tuufatasia o lagona ma finagalo o le tasi lea tulaga e faataua tele SFU aua le faaleleia o tulaga o galuega faatino.

SI’OSI’O

about

The Samoa First Union is a registered Union who will service workers in the private sector. We are offering services to workers mainly in Hospitality, Banks, Airport, Rugby Union and Seasonal workers in the RSE scheme.

Anyone can sign up for free advice and we do offer a special start-up fee of $10 for 6 months.

Samoa First Union members can work together to improve their living standards and the quality of working life.

 

O le SFU o se faalapotopotoga ua maea ona resitalaina faaletulafono ,ma ua amata nei lana auaunaga ma o loo faapea ona faasafua atu lana auaunaga e aofia ai falefaigaluega nei – Faletalimalo,Faletupe,Malaevaalele,Iuni lakapi, faapea foi I latou o tuu vaa atu I galuega PIKI.

E avanoa pea lo tatou ofisa mo se faamalamalamaga ae mo ana auaunaga faatino  e $10 mo le 6 masina.

E manaomia le galulue faatasi o sui resitala a le SFU aua le siitia galuega faatino faapea  le tulaga o le soifuaga.

Faafesootai mai – info@samoafirstunion.org